Uitgebreide gegevensadministratie

Via Prisma kunnen alle basisgegevens bijgehouden worden die nodig zijn voor een correcte loonadministratie, zoals signalitiekgegevens van zowel werkgevers als werknemers. Daarnaast kan via Prisma ook allerhande extra gegevens bijhouden, die u als beheerder volledig dynamisch kunt aanpassen. Ook onder meer looncodes en beheerskosten zijn volledig zelf te wijzigen en te parametriseren.

Loonberekening

Het berekenen van de lonen kan met verschillende berekeningsmodules gebeuren. De dossierbeheerder kan ervoor kiezen om de lonen volautomatisch te berekenen, waarmee dossiers heel snel verwerkt kunnen worden. Hiervoor worden meestal ingelezen prestaties als basis gebruikt. Evengoed kan een dossierbeheerder het berekeningsproces stap voor stap uitvoeren met manuele tussenkomst. Voor specifieke sectoren zoals bijvoorbeeld de transport- of horeca-sector, zijn speciale afwijkende berekeningswijzen voorzien om tegemoet te komen aan hun speciale karakteristieken.

Aangiftes

Loonadministratie brengt een hele resem aangiftes met zich mee, zowel vrijblijvende als verplichte. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan DMFA, DIMONA, ASR,... Prisma bevat de nodige modules om het versturen van dergelijke aangiftes gestroomlijnd te laten verlopen. Afhankelijk van het type van de aangifte, wordt deze op een veilige manier verstuurd naar de juiste ontvanger. Op deze manier moet er niet via het platform van de ontvanger gewerkt worden en wordt er tijd bespaard. Bijkomend worden er op deze manier geen aangiftes vergeten en bovendien worden ze op tijd afgeleverd aan de bevoegde instanties.

Rapportering

In een hedendaagse loonmotor is rapportering heel belangrijk en dus ook uitvoerig in Prisma aanwezig. Het pakket beschikt over een brede waaier aan mogelijkheden om zowel wettelijk verplichte documenten als uitgebreide overzichtslijsten te genereren. Deze kunnen uiteraard zowel afgedrukt als digitaal bewaard worden in pdf-formaat. Daarnaast zijn uitgebreide export-voorzieningen aanwezig om het gebruik van externe rapporteringstools toe te laten.

Auto update

Aangezien de wetgeving rond loonberekening frequent wijzigt, wordt het loonpakket zeer vaak aangepast. Om de nieuwe versies aan te leveren, wordt gebruik gemaakt van een automatische update-module met uitgebreide configuratiemogelijkheden. Teneinde geen onverwachte wijzigingen vast te stellen, worden deze updates standaard pas na een manuele bevestiging geïnstalleerd, doch desgewenst kan het pakket ook zonder interactie zichzelf up-to-date houden, waardoor kostbare tijd vrijgemaakt wordt.

VPN

Grotere bedrijven hebben meestal mensen aan boord om de loonberekening voor te bereiden, en hebben ook andere eisen naar rapportering toe dan een kleinere KMO. De VPN-omgeving is de perfecte tool voor dergelijke gebruikers. Deze omgeving bevat de meest relevante programma’s die in Prisma aanwezig zijn, waardoor de gebruiker de krachtige tools zelf ter beschikking heeft en dus een groot deel in eigen beheer kan uitvoeren. Door een uitgebreid toegangsbeheer, kan er per gebruiker programma’s en toegangen toegekend worden om een omgeving op maat aan te bieden.