Link2Prisma

Link2Prisma is een webapi om gegevens vanuit Prisma uit te wisselen met externe softwarepakketten. De api controleert zelf als de input in het juiste formaat aangeleverd wordt, zodat er op een vlotte manier een gegevensuitwisseling kan opgezet worden.


Security

Om erop toe te zien dat de gegevensuitwisseling veilig verloopt tussen de 2 eindpunten, gebeurt dit enkel over HTTPS. Als authenticatie worden certificaten gebruikt, die gekoppeld zijn aan een gebruiker. Per gebruiker kunnen individuele rechten toegekend worden.


Werkwijze

Alle opdrachten worden in een queue geplaatst en worden in volgorde afgehandeld. Iedere opdracht krijgt een ticket waarmee later het resultaat kan worden opgevraagd. Uitgezonderd het aanvragen van het laatste nummer of controle of een werknemer reeds bestaat worden direct uitgevoerd.


Opdrachten

  • Ophalen gegevens
  • Toevoegen
  • Wijzigen
  • Verwijderen

Gegevens

  • Contracten
  • Contactgegevens
  • Afwezigheden
  • Prestaties en kosten