Sociale info

Gezien de snelle evolutie van de sociaaljuridische informatie is Sodeco niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of interpreteerbare gegevens en documenten. Niettemin stelt Sodeco alles in het werk om de informatie die ze ter beschikking stelt zo goed en zo snel mogelijk bij te werken.
Indien bepaalde gegevens niet correct zijn, gelieve Sodeco zo snel mogelijk te verwittigen. Wij stellen alles in het werk om dit zo snel mogelijk op te lossen.