Over Sodeco

Als ervaren softwarebedrijf kunnen wij zonder schroom stellen dat we over een unieke ervaring en knowhow beschikken op het vlak van professionele loonsoftware in de meest brede betekenis van het woord. In heel korte tijd slaagden wij erin een plaatsje te bemachtigen op de markt van de loonsoftware. Zo werd reeds ruim de kaap van 200.000 lonen per maand overschreden met het pakket Prisma.

Ervaren

In de loop van meer dan 20 jaar hebben de medewerkers van Sodeco een unieke kennis verworven op het vlak van sociale wetgeving en loonverwerking. Aangezien deze complexe materie dagdagelijks wijzigt, hebben we een pak ervaring met het snel reageren op wijzigingen in de sociale wetgeving.

Gedreven

De eigenheid van Sodeco komt zeer duidelijk tot uiting in het enthousiasme van al haar medewerkers, sterk gestimuleerd door hun specialisatie omtrent de complexe loonadministratie. Dit resulteert in kwalitatief zeer hoogwaardige oplossingen voor onze opdrachtgevers.

Respect

We communiceren open en eerlijk met klanten, collega’s en andere betrokkenen. We vertrouwen elkaar en stellen anderen in staat optimaal te presteren. We investeren dan ook veel tijd in het begeleiden van mensen.

Dicht bij de klant

De medewerkers van Sodeco maken er een prioriteit van, om steeds dicht bij de klant te staan en te opteren voor een samenwerking op lange termijn. Wij staan steeds klaar om u te helpen waar nodig.

Flexibel

Door de voortdurende wijzigingen stellen wij alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze software voortdurend conform is met de sociale wetgeving.