03/08/2015 - Gewaarborgd loon voor een zieke student?
03/08/2015 - Is uw leerling of stagiair geslaagd?
03/08/2015 - Binnenkort opnieuw verlenging innovatiepremie?
03/08/2015 - Geen tweede maand gewaarborgd loon
23/07/2015 - Onvoldoende vakantiedagen en collectieve sluiting
23/07/2015 - Vrijstelling bedrijfsvoorheffing starters uitgesteld tot 1 augustus 2015
13/07/2015 - Beroepsverplaatsingen eigen wagen: aangepast bedrag gepubliceerd
13/07/2015 - Geen cashuitbetaling van het loon meer?
08/07/2015 - Te warm om te werken?
08/07/2015 - Geen arbeidskaart meer nodig voor Kroaten
29/06/2015 - Kwartaalbijdrage vakantiegeld arbeiders
29/06/2015 - Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheque vanaf 2016
23/06/2015 - Overmacht inroepen bij definitieve arbeidsongeschiktheid
23/06/2015 - Verhoging sociale en fiscale werkbonus vanaf 1 augustus 2015
15/06/2015 - Welke verplichtingen heeft uw zieke werknemer?
15/06/2015 - Beroepsverplaatsingen eigen wagen: aanpassing bedrag vanaf juli 2015
09/06/2015 - Aandachtspunten bij de aanwerving van een student
09/06/2015 - Indexeringen en loonaanpassingen - Juni 2015
09/06/2015 - Voldoet u aan de startbaanverplichting?
01/06/2015 - Fiscale steun voor starters op komst
01/06/2015 - Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor bedrijven in steunzones
26/05/2015 - Dossier educatief verlof indienen vóór 30 juni
26/05/2015 - Nieuwe waardering tablet door de RSZ
19/05/2015 - Melding van de eerste werkloosheidsdag
19/05/2015 - Publicatie van de loonnorm 2015-2016
12/05/2015 - Het recht op sollicitatieverlof
12/05/2015 - Indexatiesprong definitief
12/05/2015 - Indexeringen en loonaanpassingen - Mei 2015
05/05/2015 - Het toekennen van een anciënniteitspremie
05/05/2015 - Omgaan met verlofaanvragen
28/04/2015 - Recht op klein verlet bij plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd
28/04/2015 - Hebben uw deeltijdse werknemers recht op alle feestdagen?
21/04/2015 - Het afsluiten van een scholingsbeding
21/04/2015 - Onkostenvergoedingen buitenlandse dienstreizen: bedragen vanaf 1 april 2015
15/04/2015 - Zorg steeds voor een voldoende ontslagmotivering
15/04/2015 - Het belang van een correcte en volledige inschrijving in de Kruispuntbank
07/04/2015 - Het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers
07/04/2015 - De papieren maaltijdcheque verdwijnt vanaf 2016
07/04/2015 - Indexeringen en loonaanpassingen - April 2015
07/04/2015 - Verhoging bedrag loonbonus en werkgeversbijdrage maaltijdcheque vanaf 2016
07/04/2015 - Nog een bonusplan voor 2015?
07/04/2015 - Provisie vakantiegeld 2015
23/03/2015 - Nieuwe verplichting: het loonkloofrapport
23/03/2015 - Overgang naar het zomeruur
16/03/2015 - De doelgroepvermindering eerste aanwervingen: versie 2015
16/03/2015 - Indexsprong en loonnorm 2015 - 2016
10/03/2015 - Individuele pensioentoezeggingen: meedelen vóór 31 maart 2015
10/03/2015 - Loonplafond educatief verlof schooljaar 2014 - 2015
10/03/2015 - Indexeringen en loonaanpassingen - Maart 2015
02/03/2015 - Fiscale forfaits elektriciteit en verwarming 2015
02/03/2015 - Het voordelig tewerkstellen van een student
24/02/2015 - Beperkte aanpassing werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer op 1 februari
24/02/2015 - Geen aanpassing bedrag fietsvergoeding in 2015
23/02/2015 - Jaarverslag interne dienst preventie en bescherming: indienen vóór 1 april 2015
23/02/2015 - Aanpassing toegelaten arbeid gepensioneerden
09/02/2015 - Harmonisering groepsverzekering arbeiders-bedienden start vanaf 2015
09/02/2015 - Wijziging Vlaamse tewerkstellingspremie 50-plussers gepubliceerd
04/02/2015 - Wijzigingen recht op uitkeringen tijdskrediet vanaf 2015
04/02/2015 - Strengere controles op aangifte bedrijfsvoorheffing bedrijfsleiders
26/01/2015 - Wijzigingen SWT vanaf 2015
26/01/2015 - Bedragen leer- en stagevergoedingen 2015
19/01/2015 - Geen herwaarderingscoëfficiënt SWT in 2015
19/01/2015 - Bedrijfsvoorheffing in 2015
13/01/2015 - Toegelaten arbeid gepensioneerden: geïndexeerde bedragen 2015
13/01/2015 - Nieuwe grensbedragen loonbeslag en -overdracht voor 2015
05/01/2015 - Referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens voor 2015 gekend
05/01/2015 - Nieuwe loonbedragen arbeidsovereenkomstenwet voor 2015
29/12/2014 - Nieuwe berekening sociale bijdragen zelfstandigen vanaf 2015
29/12/2014 - Afschaffing verlaagde minimumlonen jongeren vanaf 2015
23/12/2014 - Loonbonus: bedragen 2015
23/12/2014 - Verhoging vrijstelling doorstorting BV nacht- en ploegenarbeid uitgesteld!
15/12/2014 - Hoger netto loon door aanpassing forfaitaire beroepskosten
15/12/2014 - Verhoging doelgroepverminderingen eerste aanwervingen vanaf 1 januari 2015
08/12/2014 - Voorgestelde wijziging Vlaamse tewerkstellingspremie 50-plussers
08/12/2014 - Is de toekenning van een eindejaarspremie verplicht?
01/12/2014 - Sommige werkgevers mislopen RSZ-korting
01/12/2014 - Solidariteitsbijdragen bedrijfswagens 2015
25/11/2014 - Een eindejaarsgeschenk voor uw werknemers?
25/11/2014 - Vakantiegeld bij vermindering arbeidsduur: afrekening eenvoudiger vanaf 2014
17/11/2014 - Toegelaten arbeid gepensioneerden: Let op!
17/11/2014 - Vakantie overdragen naar 2015?
07/11/2014 - Een negatieve index, wat nu?
07/11/2014 - Feestdagen in 2015
05/11/2014 - Betoging op 6 november 2014
05/11/2014 - Sancties elektronische aanwezigheidsregistratie pas vanaf 1 januari 2015
27/10/2014 - SWT (brugpensioen): verwarring troef
27/10/2014 - Wetenschappelijk onderzoek: projecten aanmelden vóór 31 december 2014!
20/10/2014 - Indexeringen en loonaanpassingen - Oktober 2014
20/10/2014 - Overgang naar het winteruur
20/10/2014 - Het nieuwe regeerakkoord is er!
14/10/2014 - Kinderbijslag: jaarlijkse leeftijdstoeslag!
14/10/2014 - Wijzigingen SWT (brugpensioen) in 2015
07/10/2014 - Aanpassing statuut huispersoneel vanaf 1 oktober 2014
07/10/2014 - Stempelkaart voortaan ook elektronisch
22/09/2014 - De gevolgen van een mogelijke stroompanne
22/09/2014 - Vergeet uw stagebonus niet!
17/09/2014 - Responsabiliseringsbijdrage bij te veel economische werkloosheid
16/09/2014 - Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers
16/09/2014 - Indexeringen en loonaanpassingen - September 2014
08/09/2014 - Ook RSZ aanvaardt kostenforfait telewerken
08/09/2014 - Bedrijfsvoorheffing: afschaffing van categorie niet-rijksinwoner met tehuis
02/09/2014 - Educatief verlof: grensbedragen en lijst knelpuntberoepen
02/09/2014 - Het sollicitatieverlof
25/08/2014 - Omzetting moederschapsrust in geboorteverlof: ook voor co-ouders
25/08/2014 - Verdere versterking van de structurele vermindering RSZ-bijdragen
19/08/2014 - Indexeringen en loonaanpassingen - Augustus 2014
19/08/2014 - Gewaarborgd loon voor zieke student?
19/08/2014 - De ontslagcompensatievergoeding en het stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag
13/08/2014 - Loonkloofwet: nieuwe verplichtingen voor grote ondernemingen
13/08/2014 - Betaalde feestdagen en studentenarbeid
04/08/2014 - Definitieve afschaffing papieren maaltijdcheques
04/08/2014 - Hogere vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid
04/08/2014 - Te warm om te werken?
04/08/2014 - Vraag de uitbetaling van de stagebonus!
04/08/2014 - Uw werknemer wordt ziek?
04/08/2014 - Nieuwe vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen in steunzones
04/08/2014 - Indexeringen en loonaanpassingen - Juli 2014
14/07/2014 - Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen: bedrag officieel
14/07/2014 - Collectieve vakantie: wat met werknemers die onvoldoende vakantiedagen hebben?
08/07/2014 - Is uw leerling of stagiair geslaagd?
08/07/2014 - Hoe een student ontslaan?
03/07/2014 - Versterkte antipestwetgeving vanaf 1 september 2014
03/07/2014 - Provisie vakantiegeld 2014
03/07/2014 - Indexeringen en loonaanpassingen - Juni 2014
24/06/2014 - Waar moet u op letten bij de aanwerving van een student?
24/06/2014 - Terbeschikkingstelling van een woning aan een werknemer of een bedrijfsleider
16/06/2014 - Vergeet de startbaanplicht niet!
16/06/2014 - Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen: nieuw bedrag vanaf 1 juli 2014
11/06/2014 - Sociaal passief eenheidsstatuut
11/06/2014 - Werknemers in wachtdienst, is dit arbeidstijd?
02/06/2014 - Dossier educatief verlof indienen vóór 30 juni
26/05/2014 - CO2-bijdrage ingeval van utilitair voertuig: Standpunt RSZ
26/05/2014 - Opnieuw federale mobiliteitsenquête
19/05/2014 - Indexeringen en loonaanpassingen - Mei 2014
19/05/2014 - Een anciënniteitspremie toekennen?
19/05/2014 - Hoe omgaan met verlofaanvragen?
12/05/2014 - Een scholingsbeding afsluiten
12/05/2014 - Afschaffing papieren maaltijdcheques
06/05/2014 - Tewerkstellingsplaats melden bij mededeling eerste dag tijdelijke werkloosheid
06/05/2014 - Vlaams taaldecreet aangepast
05/05/2014 - Indexeringen en loonaanpassingen - April 2014
28/04/2014 - Deeltijdse werknemers: recht op alle feestdagen?
28/04/2014 - Plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd: klein verlet?
23/04/2014 - Verkiezingen op zondag 25 mei
23/04/2014 - Verhoging fiscale werkbonus
14/04/2014 - Werkgelegenheid oudere werknemers
14/04/2014 - Onkostenvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen: nieuwe bedragen vanaf 1 april 2014
02/04/2014 - Staking op vrijdag 4 april
02/04/2014 - Nog een bonusplan voor 2014?
24/03/2014 - Mededeling eerste dag tijdelijke werkloosheid: versoepeling
24/03/2014 - Overgang naar het zomeruur!
18/03/2014 - Zorg voor een correcte en volledige inschrijving in de Kruispuntbank !
18/03/2014 - Het eenheidsstatuut en de afschaffing van de carensdag
10/03/2014 - Eengemaakte opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden
10/03/2014 - Het eenheidsstatuut en de veralgemeende outplacementverplichting
03/03/2014 - Het eenheidsstatuut en de afschaffing van de proefperiode
03/03/2014 - Nieuwe fiscale forfaits elektriciteit en verwarming 2014
24/02/2014 - Indexeringen en loonaanpassingen - Februari 2014
24/02/2014 - Jaarverslag van de Interne Dienst voor Bescherming en Preventie: indienen vóór 1 april 2014 !
24/02/2014 - Algemene ontslagmotivering vanaf april 2014
17/02/2014 - Versterking vermindering laaggeschoolde jongeren vanaf 2014 gepubliceerd
17/02/2014 - Het eenheidsstatuut en contracten van bepaalde duur
10/02/2014 - Toegelaten arbeid gepensioneerden: bedragen 2014
10/02/2014 - Werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer vanaf 1 februari 2014
05/02/2014 - Referentie CO2-uitstoot 2014 bekend
05/02/2014 - Fiscus bepaalt nieuw kostenforfait telewerk
28/01/2014 - Geen herwaarderingscoëfficiënt SWT in 2014
28/01/2014 - Let op bij het tewerkstellen van een student
20/01/2014 - Beschermingsvergoedingen terug vrij van RSZ
20/01/2014 - Wetenschappelijk onderzoek: aanmeldingsplicht vanaf 2014
20/01/2014 - Indexeringen en loonaanpassingen - Januari 2014
13/01/2014 - Opzeggingsvergoeding bij palliatief verlof
13/01/2014 - Einde overgangsperiode voor Roemenen en Bulgaren
07/01/2014 - Eenheidsstatuut: wet gepubliceerd!
07/01/2014 - Prestatiegerichte bonus: bedrag 2014
31/12/2013 - Bedrijfsvoorheffing in 2014
31/12/2013 - Grensbedragen loonbeslag- en overdracht voor 2014
31/12/2013 - Aanpassing voorschotregeling RSZ vanaf 2014
26/12/2013 - Indexeringen en loonaanpassingen - December 2013
26/12/2013 - Studenten tijdens de kerstvakantie
26/12/2013 - Bedragen leer- en stagevergoedingen 2014
26/12/2013 - Melding eerste effectieve werkloosheidsdag
16/12/2013 - Ontslag na 6 maand ziekte afgeschaft vanaf 2014
16/12/2013 - Enkele veel gestelde vragen over de eindejaarspremie
09/12/2013 - Een eindejaarsgeschenk voor uw werknemers
03/12/2013 - Vertrekvakantiegeld bij vermindering arbeidsduur
03/12/2013 - Modernisering van het arbeidsrecht: overurengrenzen verhoogd!
25/11/2013 - Indexeringen en loonaanpassingen - November 2013
25/11/2013 - Bedragen educatief verlof: bedragen gepubliceerd
25/11/2013 - Toegelaten arbeid gepensioneerden - Let op!
18/11/2013 - Vakantiedagen overdragen naar 2014 ?
18/11/2013 - Onkostenvergoedingen buitenlandse dienstreizen
12/11/2013 - De wettelijke feestdagen in 2014
12/11/2013 - Versterking vermindering laaggeschoolde jongeren vanaf 2014
05/11/2013 - Verlenging innovatiepremie tot eind 2014
05/11/2013 - Eenheidsstatuut: stand van zaken (Deel II)
05/11/2013 - Nieuwe loonbedragen arbeidsovereenkomsten 2014
28/10/2013 - Indexeringen en loonaanpassingen - Oktober 2013
28/10/2013 - Eenheidsstatuut: stand van zaken (Deel I)
21/10/2013 - Solidariteitsbijdrage firmawagen 2014
21/10/2013 - Overgang naar het winteruur
14/10/2013 - Doorstorting bedrijfsvoorheffing bedrijfsleiders
14/10/2013 - Gelijkstellingen in de vakantiewetgeving
07/10/2013 - Vervangingsplicht bij werkloosheid met een bedrijfstoeslag
07/10/2013 - Tijdskrediet online aanvragen
01/10/2013 - Uitbreiding Europese vakantie voor sommige deeltijdse werknemers
01/10/2013 - Werken op Open Bedrijvendag?
24/09/2013 - Indexeringen en loonaanpassingen - September 2013
24/09/2013 - Binnenkort RSZ op vergoedingen bij ontslag
24/09/2013 - Vergeet uw stagebonus niet
16/09/2013 - Kinderbijslag: jaarlijkse leeftijdstoeslag
16/09/2013 - Vrijstelling bedrijfsvoorheffing jonge werknemers
09/09/2013 - Jeugdvakantie
09/09/2013 - Inning responsabiliseringsbijdrage voor eind 2013
03/09/2013 - Binnenkort soepelere regels IBO
03/09/2013 - Pendelfonds: dien uw subsidieaanvraag tijdig in!
27/08/2013 - Gewaarborgd loon voor zieke student?
27/08/2013 - Overmatig gebruik economische werkloosheid gesanctioneerd vanaf 2013
20/08/2013 - Indexeringen en loonaanpassingen - Augustus 2013
20/08/2013 - Maaltijdcheques 12 maanden geldig
20/08/2013 - Nieuwe informatieplicht bij aannemingsovereenkomst
16/08/2013 - Betaalde feestdagen en studentenarbeid
16/08/2013 - Aanpassing fiscaal maximumbedrag loonbonus
16/08/2013 - Lancering website meereerlijkwerk.be
05/08/2013 - Uw werknemer wordt ziek in het buitenland
05/08/2013 - Te warm om te werken?
05/08/2013 - Aanpassing pensioenbonus
05/08/2013 - Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen: bedrag officieel
05/08/2013 - Vraag de uitbetaling van de stagebonus
05/08/2013 - Betaald educatief verlof schooljaar 2013-2014
05/08/2013 - Responsabiliseringsbijdrage bij te veel economische werkloosheid
05/08/2013 - Wijzigingen vrijstelling doorstorting BV wetenschappelijk onderzoek definitief
05/08/2013 - Indexeringen en loonaanpassingen - Juli 2013
17/07/2013 - Eenheidsstatuut: finaal compromisvoorstel
17/07/2013 - Verhoging structurele lastenvermindering
08/07/2013 - Bijkomende vermindering voor laaggeschoolde werkloze jongeren
08/07/2013 - Is uw leerling of stagiair geslaagd?
01/07/2013 - Toegelaten arbeid gepensioneerden: nieuwe regels in 2013
01/07/2013 - Wetenschappelijk onderzoek: wijzigingen op komst voor de vrijstelling doorstorting BV
25/06/2013 - Indexeringen en loonaanpassingen - Juni 2013
25/06/2013 - Vergeet de startbaanplicht niet!
25/06/2013 - Vakbondsactie op 24 juni
19/06/2013 - Dossier educatief verlof indienen voor 30 juni !
19/06/2013 - DMFA 2de kwartaal: Wijziging van de bijzondere vervaltermijn wegens collectieve vakantie in juli
06/06/2013 - Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen: nieuw bedrag vanaf 1 juli 2013
06/06/2013 - Overgangsperiode tewerkstelling Kroaten
04/06/2013 - Staking op donderdag 6 juni !
04/06/2013 - Sigedis informeert werkgevers weldra over databank aanvullende pensioenen!
27/05/2013 - Tewerkstelling buitenlandse werknemers
27/05/2013 - Hoe omgaan met verlofaanvragen?
22/05/2013 - Indexeringen en loonaanpassingen - Mei 2013
22/05/2013 - Gedeeltelijke werkhervatting: geen voorafgaande toestemming meer vereist!
22/05/2013 - Onvoldoende opleidingsinspanningen?
13/05/2013 - Onkostenvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen: nieuwe bedragen vanaf 1 april 2013
13/05/2013 - Loonnorm 2013-2014 gepubliceerd
06/05/2013 - Terbeschikkingstelling van personeel verstrengd !
06/05/2013 - Geleidelijke afschaffing verlaagde minimumlonen jongeren!
29/04/2013 - Deeltijdse werknemers: recht op alle feestdagen?
29/04/2013 - Verhoging werkbonus gepubliceerd
22/04/2013 - Wijziging uitkering tijdelijke werkloosheid
22/04/2013 - Firmawagens: referentie-CO2-uitstoot bekend
15/04/2013 - Indexeringen en loonaanpassingen - April 2013
15/04/2013 - Plechtige communie of feest van de vrijzinnige jeugd: klein verlet?
15/04/2013 - Aanpassing werkbonus en structurele vermindering vanaf 1 april 2013
08/04/2013 - Schijnzelfstandigheid: Administratieve Commissie opgericht
08/04/2013 - Opgelet voor collectief ontslag !
28/03/2013 - Denk aan de mededeling van de eerste werkloosheidsdag van de maand !
28/03/2013 - Individuele pensioentoezeggingen: meedelen vóór 31 maart 2013
25/03/2013 - RSZ-onderwerping beroepsinlevingsovereenkomst
25/03/2013 - Overgang naar het zomeruur
18/03/2013 - Dimona verplicht voor alle systemen van alternerend leren-werken
18/03/2013 - Indexeringen en loonaanpassingen - Maart 2013
18/03/2013 - Solliciatieverlof, hoe zat dit nu ook al weer?
12/03/2013 - Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming
12/03/2013 - Werkhervattingstoeslag: verhoging leeftijdsvoorwaarde
05/03/2013 - Indexatie solidariteitsbijdrage Dimona
25/02/2013 - Berekening voordeel firmawagen 2013
18/02/2013 - Indexeringen en loonaanpassingen - Februari 2013
18/02/2013 - Provisies voor vakantiegeld
18/02/2013 - Werkbonus versterkt
18/02/2013 - Bedrag fiscale vrijstelling woon-werkverkeer 2013
18/02/2013 - Nieuwe fiscale forfaits verwarming en elektriciteit 2013
04/02/2013 - Werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer vanaf 1 februari 2013
04/02/2013 - Nieuwe forfaits binnenlandse dienstreizen
29/01/2013 - Aanpassing Vlaamse tewerkstellingspremie 50-plussers
29/01/2013 - Bedragen tijdskrediet en thematische verloven geïndexeerd
29/01/2013 - Fietsvergoeding vanaf 1 januari 2013
21/01/2013 - Prestatiegerichte bonus: wijziging vanaf 2013
21/01/2013 - Te koud om te werken?
21/01/2013 - Indexeringen en loonaanpassingen - Januari 2013
14/01/2013 - Aanpassing bedragen SWT (brugpensioen)
14/01/2013 - Betaald educatief verlof - Wijzigingen gepubliceerd
07/01/2013 - Bedrijfsvoorheffing in 2013
07/01/2013 - Bedragen leer- en stagevergoedingen 2013
02/01/2013 - Nieuwe grensbedragen loonbeslag en -overdracht vanaf 1 januari 2013
21/12/2012 - Enkele veel gestelde vragen over de eindejaarspremie
21/12/2012 - Indexeringen en loonaanpassingen - December 2012
21/12/2012 - Studenten tijdens de kerstvakantie
17/12/2012 - Vertrekvakantiegeld bij vermindering arbeidsduur
17/12/2012 - Werkbonus: Indexering vanaf 1 december 2012
17/12/2012 - Feestdagen na uitdiensttreding
11/12/2012 - Uw werknemer komt te laat door het slechte weer
11/12/2012 - Indexering GMMI en andere bedragen
11/12/2012 - Zondagarbeid in de eindejaarsperiode
03/12/2012 - Een eindejaarsgeschenk voor uw werknemers
26/11/2012 - Responsabiliseringsbijdrage bij te veel economische werkloosheid
26/11/2012 - Solidariteitsbijdrage firmawagens 2013
19/11/2012 - Europese blauwe kaart definitief van start!
19/11/2012 - Toegelaten arbeid gepensioneerden - Let op!
19/11/2012 - Strijd tegen schijnzelfstandigheid
13/11/2012 - Indexeringen en loonaanpassingen - November 2012
13/11/2012 - Vakantiedagen overdragen naar 2013 ?
05/11/2012 - Nieuwe loonbedragen arbeidsovereenkomsten voor 2013
05/11/2012 - De wettelijke feestdagen in 2013
29/10/2012 - Schoolverlaters en studentenarbeid: nieuwe wijziging standpunt
29/10/2012 - Educatief verlof - Deel IV
22/10/2012 - Verhoging vermindering RSZ-bijdragen bij eerste aanwervingen
22/10/2012 - Overgang naar het winteruur
22/10/2012 - Educatief verlof - Deel III
22/10/2012 - Indexeringen en loonaanpassingen - Oktober 2012
15/10/2012 - Educatief verlof - Deel II
15/10/2012 - Neem uw opleidingen op in de sociale balans
15/10/2012 - Indexatie prestatiegerichte bonus
08/10/2012 - Mededeling eerste dag tijdelijke werkloosheid: KB gepubliceerd!
08/10/2012 - Educatief verlof - Deel I
02/10/2012 - De schriftelijke getuigenverklaring: wettelijke vormvereisten
02/10/2012 - Staking op woensdag 3 oktober 2012 !
02/10/2012 - Werken op Open Bedrijvendag?
24/09/2012 - Vergeet uw stagebonus niet!
24/09/2012 - Verplichte mededeling eerste dag tijdelijke werkloosheid
24/09/2012 - Schoolverlaters en studentenarbeid
17/09/2012 - Indexeringen en loonaanpassingen - September 2012
17/09/2012 - Tijdskrediet: wijzigingen KB gepubliceerd
17/09/2012 - Verkiezingen op 14 oktober 2012
11/09/2012 - Werkgelegenheidsplan oudere werknemers
11/09/2012 - Vrijstelling bedrijfsvoorheffing jonge werknemers
04/09/2012 - Jeugdvakantie
17/08/2012 - Te warm om te werken?
17/08/2012 - Betaald educatief verlof schooljaar 2012-2013
17/08/2012 - Indexeringen en loonaanpassingen - Augustus 2012
13/08/2012 - Uw werknemer wordt ziek in het buitenland
13/08/2012 - Wijzigingen tijdskrediet - Deel II: Oudere werknemers
08/08/2012 - Studentenarbeid - Deel III
08/08/2012 - Verhoging bedrijfsvoorheffing tijdelijke werkloosheid
08/08/2012 - Opnieuw wijzigingen tijdskrediet !
08/08/2012 - Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie...
23/07/2012 - Herinnering: nieuwe opzeggingstermijnen !
23/07/2012 - Feestdagen en studentenarbeid
17/07/2012 - Indexeringen en loonaanpassingen - Juli 2012
17/07/2012 - De nieuwe werkgeversbijdragen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn gepubliceerd
17/07/2012 - Vergeet niet om de uitbetaling van de start- en stagebonus aan te vragen!
09/07/2012 - Europese of aanvullende vakantie: modaliteiten
09/07/2012 - Leercontracten geslaagd
03/07/2012 - Lijst knelpuntenberoepen educatief verlof
03/07/2012 - Studentenarbeid - Deel II
03/07/2012 - Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen: bedrag officieel !
26/06/2012 - Indexeringen en loonaanpassingen - Juni 2012
26/06/2012 - Vergeet de startbaanplicht niet!
15/06/2012 - Dossier educatief verlof indienen voor 30 juni !
15/06/2012 - Beroepsverplaatsing met de eigen wagen: nieuw bedrag vanaf 1 juli 2012
12/06/2012 - Studentenarbeid - Deel I
12/06/2012 - Recht op ouderschapsverlof uitgebreid
04/06/2012 - Op vakantie zonder akkoord?
04/06/2012 - Deeltijdse arbeid - Deel III
30/05/2012 - Recht op ouderschapsverlof uitgebreid
30/05/2012 - Deeltijdse arbeid - Deel II
22/05/2012 - Indexeringen en loonaanpassingen - Mei 2012
22/05/2012 - Deeltijdse arbeid - Deel I
15/05/2012 - Overzicht nieuwe maatregelen Di Rupo: Deel I
15/05/2012 - Onvoldoende opleidingsinspanningen
07/05/2012 - Deeltijdse werknemers: recht op alle feestdagen?
07/05/2012 - Formaliteiten bij deeltijdse arbeid: strenger gesanctioneerd!
03/05/2012 - Werkgelegenheidsplan oudere werknemers
03/05/2012 - Aanpassing reglementering bedrijfswagens gepubliceerd!
03/05/2012 - Online aanvragen van aanmoedigingspremies
26/04/2012 - Indexeringen en loonaanpassingen - APRIL 2012
23/04/2012 - Plechtige communie of feest vrijzinnige jeugd: klein verlet?
17/04/2012 - Europese vakantie
17/04/2012 - Verhoging werkgeversbijdragen werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)
11/04/2012 - Uitbreiding betaald educatief verlof
11/04/2012 - Brugpensioen in 2012
11/04/2012 - Onkostenvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen: Nieuwe bedragen vanaf 1 april 2012
02/04/2012 - Nieuwe forfaits binnenlandse dienstreizen
02/04/2012 - Recht op ouderschapsverlof wordt uitgebreid
27/03/2012 - Onduidelijkheid omtrent bedrijfswagens blijft voortduren...
20/03/2012 - Indexeringen en loonaanpassingen - MAART 2012
20/03/2012 - Invoering curatieve individuele beroepsopleidingen
20/03/2012 - Overgang naar het zomeruur
20/03/2012 - Individuele pensioentoezeggingen: meedelen vóór 31 maart 2012
12/03/2012 - Kostenvergoedingen: wijziging tabel met forfaits RSZ
06/03/2012 - Jaarverslag Interne Dienst voor Preventie en Bescherming: indienen voor 1 april 2012
06/03/2012 - Nieuwe fiscale forfaits verwarming en elektriciteit 2012
27/02/2012 - Overgangsmaatregelen tijdskrediet versoepeld
27/02/2012 - Omzetting ecocheques in maaltijdcheques: KB gepubliceerd!
20/02/2012 - Indexeringen en loonaanpassingen - FEBRUARI 2012
20/02/2012 - Bedrag fiscale vrijstelling woon-werkverkeer geïndexeerd!
20/02/2012 - Werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer vanaf 1 februari 2012
13/02/2012 - Werkbonus: indexering vanaf 1 februari 2012
13/02/2012 - Bedragen tijdskrediet vanaf 1 februari 2012
06/02/2012 - Indexering GMMI en andere bedragen
06/02/2012 - Wijzigingen tijdskrediet vanaf 2012
06/02/2012 - Te koud om te werken?
30/01/2012 - Nog meer wijzigingen op komst voor de bedrijfswagens...
26/01/2012 - Indexeringen en loonaanpassingen JANUARI 2012
24/01/2012 - Recht op ontslaguitkering?
24/01/2012 - Staking op maandag 30 januari 2012
24/01/2012 - Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid
17/01/2012 - Tijdelijke werkloosheid bedienden
09/01/2012 - Geen herwaarderingscoëfficiënt brugpensioen in 2012
09/01/2012 - Bedragen leer- en stagevergoedingen 2012
03/01/2012 - Provisies voor vakantiegeld
03/01/2012 - Kandidaten sociale verkiezingen: verborgen periode van bescherming tegen ontslag...
27/12/2011 - Beperkingen tijdskrediet op komst...
27/12/2011 - Aanpassing regeling bedrijfswagens vanaf 2012
22/12/2011 - Overgangsperiode tewerkstelling Bulgaren en Roemenen verlengd
22/12/2011 - Nieuwe grensbedragen loonbeslag en -overdracht vanaf 1 januari 2012
22/12/2011 - Staking op donderdag 22 december 2011
20/12/2011 - Indexeringen en loonaanpassingen DECEMBER 2011
20/12/2011 - Studenten tijdens de kerstvakantie?
20/12/2011 - Bedrijfsvoorheffing in 2012
13/12/2011 - Toegelaten arbeid voor gepensioneerden
13/12/2011 - Zondagarbeid in de eindejaarsperiode
05/12/2011 - Betaald educatief verlof - wijzigingen gepubliceerd
05/12/2011 - Een eindejaarsgeschenk voor uw werknemers
05/12/2011 - De ondertekening van werkloosheidsformulieren
28/11/2011 - Nieuwe loonbedragen arbeidsovereenkomsten voor 2012
21/11/2011 - Bedrijfsfiets fiscaal volledig vrijgesteld
21/11/2011 - Vakantiedagen overdragen naar 2012
21/11/2011 - Indexeringen en loonaanpassingen NOVEMBER 2011
14/11/2011 - Feestdagen na de uitdiensttreding?
14/11/2011 - Maaltijdcheque en onkostenvergoeding?
07/11/2011 - De wettelijke feestdagen in 2012
07/11/2011 - Pensioenbonus één jaar verlengd
24/10/2011 - Elektronische maaltijdcheques: nu toekennen?
24/10/2011 - De nieuwe formule Claeys
17/10/2011 - Overgang naar het winteruur
17/10/2011 - Indexeringen en loonaanpassingen OKTOBER 2011
17/10/2011 - Maaltijdcheques bij educatief verlof: hoe zit het fiscaal?
17/10/2011 - Studentenarbeid: overschrijding van het aantal dagen
10/10/2011 - Solidariteitsbijdrage firmawagens 2012
04/10/2011 - Wijzigingen in de studentenarbeid vanaf 1 januari 2012
04/10/2011 - Prestatiegerichte bonus: indexatie
26/09/2011 - Werken op Open Bedrijvendag?
26/09/2011 - Herstructureringskaart voor werknemers ontslagen omwille van een faillissement
19/09/2011 - Elektronische aangifte tijdelijke werkloosheid: verplicht vanaf 1 oktober 2011
19/09/2011 - Vergeet uw stagebonus niet!
19/09/2011 - Indexeringen en loonaanpassingen SEPTEMBER 2011
12/09/2011 - Betaald educatief verlof - schooljaar 2011-2012
12/09/2011 - Kostenvergoedingen: wijziging tabel met forfaits RSZ
05/09/2011 - Vanaf 1 januari 2012: Beperkte fiscale vrijstelling bij ontslag
05/09/2011 - Vrijstelling bedrijfsvoorheffing jonge werknemers
30/08/2011 - Vanaf 1 september 2011 werkuitkering voor werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid
22/08/2011 - Kinderbijslag: jaarlijkse leeftijdstoeslag
22/08/2011 - Er wordt beslag gelegd op het loon van één van uw werknemers
17/08/2011 - Zondagarbeid in erkende toeristische centra
16/08/2011 - Indexeringen en loonaanpassingen AUGUSTUS 2011
16/08/2011 - Uw werknemer wordt ziek in het buitenland
16/08/2011 - Gedeeltelijke werkhervatting binnenkort eenvoudiger?
16/08/2011 - Toegelaten arbeid gepensioneerden: duidelijkheid omtrent vakantiegeld
16/08/2011 - Jeugdvakantie
01/08/2011 - Ontslagbescherming ingevolge vaderschaps- of geboorteverlof
19/07/2011 - Betaalde feestdagen en studentenarbeid
19/07/2011 - Verlenging van bestaande maatregelen ingevolge IPA
19/07/2011 - Indexeringen en loonaanpassingen JULI 2011
12/07/2011 - Is uw leerling/stagiair geslaagd?
12/07/2011 - Vergeet niet de uitbetaling van de start- en stagebonus aan te vragen!
12/07/2011 - Nieuwsbrief Juli 2011: Meest gestelde vragen ivm studentenarbeid
12/07/2011 - Opnieuw federale mobiliteitsenquête
12/07/2011 - Nieuwe forfaits binnenlandse dienstreizen
27/06/2011 - Let op bij het ontslag van meerdere werknemers op korte tijd
27/06/2011 - Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen: bedrag officieel
20/06/2011 - Indexeringen en loonaanpassingen JUNI 2011
20/06/2011 - Vergeet de startbaanplicht niet!
20/06/2011 - Nieuw sociaal strafwetboek treedt weldra in werking
14/06/2011 - Dossier educatief verlof indienen vóór 30 juni !
14/06/2011 - Beroepsverplaatsing met de eigen wagen: nieuw bedrag vanaf 1 juli 2011
06/06/2011 - Ouderschapsverlof voor gehandicapt kind mogelijk tot 21 jaar
06/06/2011 - Nieuwe opzegtermijnen vanaf 2012
06/06/2011 - Jaarlijkse vakantie in 2011
31/05/2011 - Maaltijdcheques bij educatief verlof: een einde aan de discussie...
23/05/2011 - Geboorteverlof meeouder gepubliceerd!
23/05/2011 - Werkbonus: indexering vanaf 1 mei 2011
23/05/2011 - Het gewaarborgd minimum maandinkomen en sociale uitkeringen: indexering met 2%
16/05/2011 - Onkostenvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen: Nieuwe bedragen va. 1 april 2011
16/05/2011 - Indexeringen en loonaanpassingen MEI 2011
16/05/2011 - Zwartwerk nu ook effectief bestraft bij werknemer
10/05/2011 - Crisiswerkloosheid bedienden wordt definitief
10/05/2011 - Crisispremie vervangen door ontslaguitkering
02/05/2011 - Plechtige communie of deelneming aan het feest van de vrijzinnige jeugd geven recht op klein verlet
26/04/2011 - Verlenging tijdelijke versoepeling individuele beroepsopleiding
26/04/2011 - Wijzigingen in de studentenarbeid vanaf 1 januari 2012
19/04/2011 - Indexeringen en loonaanpassingen APRIL 2011
19/04/2011 - Vergeet niet uw opleidingen te vermelden in de sociale balans!
19/04/2011 - Loonnorm 2011-2012 vastgelegd op 0,30%
14/04/2011 - Crisispremie en crisiswerkloosheid officieel verlengd tot 31 mei 2011
14/04/2011 - Ouderschapsverlof voor gehandicapt kind binnenkort tot 21 jaar!
04/04/2011 - Uitbreiding vaderschapsverlof: nu ook voor meeouder van hetzelfde geslacht
04/04/2011 - Nieuwe gelijkstellingen voor prestatiegerichte bonus vanaf 1 april 2011
04/04/2011 - Nieuwsbrief MAART 2011
28/03/2011 - Verlenging crisispremie en crisiswerkloosheid
28/03/2011 - Kostenvergoedingen: wijziging tabel met forfaits RSZ
21/03/2011 - Overgang naar het zomeruur
21/03/2011 - PC-Privéplan: RSZ en fiscus gelijkgeschakeld
14/03/2011 - Nieuwe regels inzake eerste hulp bij ongevallen op de werkvloer
14/03/2011 - Indexeringen en loonaanpassingen MAART 2011
14/03/2011 - Vakantiegeld arbeiders via overschrijving
07/03/2011 - Individuele pensioentoezeggingen: meedelen vóór 31 maart 2011
07/03/2011 - Vrijdag 4 maart 2011: Nationale betoging
28/02/2011 - Interprofessioneel akkoord 2011-2012
28/02/2011 - Jaarverslag van de IDPB: indienen vóór 1 april 2011
21/02/2011 - Werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer vanaf 1 februari 2011
21/02/2011 - Maaltijdcheques voor educatief verlof
21/02/2011 - Indexatie solidariteitsbijdrage DIMONA
15/02/2011 - Indexeringen en loonaanpassingen FEBRUARI 2011
15/02/2011 - Verlenging crisiswerkloosheid bedienden en crisispremie gepubliceerd
07/02/2011 - Fietsvergoeding vanaf 1 januari 2011
07/02/2011 - Verlenging economische werkloosheid voor bedienden en crisispremie voor arbeiders
31/01/2011 - Ontwerp van Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2011-2012
31/01/2011 - Fiscale forfaits verwarming en elektriciteit gewijzigd
31/01/2011 - Wijzigingen Vlaamse Ondersteuningspremie gepubliceerd
25/01/2011 - Vanaf 1 januari 2011: Herwaarderingscoëfficiënt brugpensioen
18/01/2011 - Indexeringen en loonaanpassingen JANUARI 2011
18/01/2011 - Wijzigingen prestatiegerichte bonus vanaf 1 april 2011
18/01/2011 - Bedragen leer- en stagevergoeding 2011
10/01/2011 - Aanpassing Vlaamse tewerkstellingspremie 50+ gepubliceerd
10/01/2011 - Wijzigingen inzake ecocheques vanaf 1 januari 2011
04/01/2011 - Nieuwsbrief DECEMBER 2010
04/01/2011 - Verlenging crisismaatregelen en crisispremie
04/01/2011 - Ook maaltijdcheques bij educatief verlof
27/12/2010 - Provisies voor vakantiegeld
27/12/2010 - Bedrijfsvoorheffing 2011
20/12/2010 - Nieuwe grensbedragen loonbeslag- en overdracht vanaf 1 januari 2011
20/12/2010 - Studenten tijdens de kerstvakantie
20/12/2010 - Te koud om te werken?
20/12/2010 - Indexeringen en loonaanpassingen DECEMBER 2010
13/12/2010 - Pleegzorgverlof gelijkgesteld met arbeidsdagen
13/12/2010 - Toegelaten arbeid voor gepensioneerden
13/12/2010 - Zondagarbeid in de eindejaarsperiode
07/12/2010 - Elektronische maaltijdcheques vanaf 2011
07/12/2010 - Vervanging feestdagen en collectieve sluiting 2011
29/11/2010 - Nieuwsbrief NOVEMBER 2010
29/11/2010 - Activa Win-win: best aanwerven vóór 2011
29/11/2010 - Een eindejaarsgeschenk voor uw werknemers
29/11/2010 - Vlaamse jobkorting afgeschaft!
22/11/2010 - Nieuwe loonbedragen arbeidsovereenkomsten voor 2011
22/11/2010 - Indexeringen en loonaanpassingen: NOVEMBER 2010
15/11/2010 - Borstvoedingspauze mogelijk tot 9 maanden na de geboorte
08/11/2010 - Verplichte elektronische aangifte socioculturele sector
08/11/2010 - Berekening voordeel firmawagen 2011
02/11/2010 - Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een handicap gewijzigd vanaf 1 oktober
25/10/2010 - Overgang naar het winteruur
25/10/2010 - De wettelijke feestdagen in 2011
25/10/2010 - Prestatiegerichte bonus: indexatie en procedure
20/10/2010 - Aanpassing Vlaamse tewerkstellingspremie 50+
20/10/2010 - Wijziging leer- en stagevergoedingen vanaf 1 september 2010
20/10/2010 - Nieuwsbrief OKTOBER 2010
11/10/2010 - Verlenging crisismaatregelen gepubliceerd!
11/10/2010 - Indexatie onkostenvergoedingen voor binnenlandse dienstreizen
11/10/2010 - Indexeringen en loonaanpassingen: OKTOBER 2010
04/10/2010 - Werkbonus: Indexering vanaf 1 september 2010
04/10/2010 - Betaald educatief verlof - wijzigingen gepubliceerd!
04/10/2010 - Ecocheques: gelijke fiscale en sociale behandeling
27/09/2010 - Verlenging crisismaatregelen en crisispremie tot eind 2010?
27/09/2010 - Woensdag 29 september: Europese staking!
20/09/2010 - Neem uw opleidingen op in de sociale balans!
20/09/2010 - Indexeringen en loonaanpassingen: SEPTEMBER 2010
20/09/2010 - Indexering GMMI, leervergoedingen en nachtarbeid met 2%
14/09/2010 - Het gewaarborgd minimum maandinkomen en sociale uitkeringen: Indexering met 2%
06/09/2010 - Vrijstelling bedrijfsvoorheffing jonge werknemers
06/09/2010 - Vergeet uw stagebonus niet!
30/08/2010 - Ontbinding CIMIRe vzw
30/08/2010 - Jeugdvakantie
24/08/2010 - Educatief verlof: aanpassing individuele steekkaart voor werknemers in crisistijdskrediet
24/08/2010 - Welke procedure volgt u bij onverschuldigde bezoldigingen betaald in 2009?
19/08/2010 - Indexeringen en loonaanpassingen AUGUSTUS 2010
19/08/2010 - Nieuwsbrief AUGUSTUS 2010: Educatief verlof
19/08/2010 - Tijdelijke versoepeling individuele beroepsopleiding (IBO)
19/08/2010 - Opleidingscheques: strengere voorwaarden vanaf 1 augustus
09/08/2010 - Arbeidsduur voor leidinggevende en vertrouwensfuncties?
09/08/2010 - Belangrijke wijzigingen inzake aanvullingen bij tijdskrediet vanaf 1 april 2010
09/08/2010 - Toch forfaitaire raming privégebruik GSM
09/08/2010 - Kinderbijslag: jaarlijkse leeftijdstoeslag
09/08/2010 - Het nieuwe Sociaal Strafwetboek: een eerste toelichting...
09/08/2010 - Betaalde feestdagen en studentenarbeid
19/07/2010 - Betaald educatief verlof - Schooljaar 2010-2011
19/07/2010 - Is uw leerling/stagiair geslaagd?
19/07/2010 - Indexeringen en loonaanpassingen JULI 2010
12/07/2010 - Wijzigingen Vlaamse opleiding tot ondernemingshoofd
12/07/2010 - Vergeet niet om de uitbetaling van de start- en stagebonus aan te vragen!
05/07/2010 - Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen: bedrag officieel
05/07/2010 - Crisiswerkloosheid bedienden: regularisatie niet-gebruikte periode
05/07/2010 - Te warm om te werken?
28/06/2010 - Onterecht betaalde crisispremie? Vraag nu de terugbetaling!
28/06/2010 - Belangrijke wijzigingen inzake Canada Dry vanaf 1 april 2010
21/06/2010 - Wat met de startbaanverplichting?
21/06/2010 - Nieuwsbrief JUNI 2010: Anti-crisismaatregelen
21/06/2010 - Indexeringen en loonaanpassingen JUNI 2010
21/06/2010 - Uw werknemer wordt ziek in het buitenland
15/06/2010 - Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen: Nieuw bedrag vanaf 1 juli 2010
15/06/2010 - Administratieve geldboete bij laattijdige betaling bedrijfsvoorheffing
07/06/2010 - Roken op het werk: werkgever nu ook strafrechtelijk verantwoordelijk!
07/06/2010 - Crisispremie en anticrisismaatregelen verlengd tot 30 september 2010
31/05/2010 - Wijzigingen overbruggingspremie
31/05/2010 - Verkiezingen op 13 juni 2010
25/05/2010 - Belangrijke wijzigingen inzake brugpensioen vanaf 1 april 2010
25/05/2010 - RSZ-bijdrage van 1,69%: aantal werknemers op 30 juni is niet meer bepalend!
17/05/2010 - Nieuwsbrief MEI 2010
17/05/2010 - Wijzigingen crisispremie
17/05/2010 - Indexeringen en loonaanpassingen MEI 2010
10/05/2010 - Nieuwe regels voor tewerkstelling in Europa vanaf 1 mei
10/05/2010 - Overstappremie voor oudere werknemers vanaf 1 mei
03/05/2010 - Afwezigheid ingevolge de Ijslandse aswolk?
03/05/2010 - Elektronische aangifte socioculturele sector vanaf 1/04/2010
26/04/2010 - Wijzigingen studentenarbeid op komst!
26/04/2010 - Proratisering werkuitkering ACTIVA
20/04/2010 - Nieuwsbrief APRIL 2010
20/04/2010 - Indexeringen en loonaanpassingen APRIL 2010
20/04/2010 - Hoger nettoloon in mei door jobkorting
20/04/2010 - Plechtige communie of Feest v/d vrijzinnige jeugd: recht op klein verlet
13/04/2010 - Maximumbedrag prestatiegerichte bonus 2010: wijziging standpunt RSZ en fiscus
13/04/2010 - Onkostenvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen: nieuwe bedragen vanaf 1 april 2010
06/04/2010 - Neem uw opleidingen op in de sociale balans!
06/04/2010 - Forfaitaire raming privé-gebruik GSM uitgesteld...
29/03/2010 - De nieuwe bijdragevermindering voor mentors
29/03/2010 - Tijdskrediet: verstrenging voorwaarden
22/03/2010 - Crisispremie verschuldigd? Vergeet niet om de bijlage C4 - Crisispremie af te leveren!
22/03/2010 - Overgang naar het zomeruur
16/03/2010 - Nieuwe bijdragevermindering voor werknemers jonger dan 19 jaar
16/03/2010 - Structurele vermindering voor werknemers met een laag loon verhoogd
16/03/2010 - Indexeringen en loonaanpassingen MAART 2010
08/03/2010 - Individuele pensioentoezeggingen: meedelen vóór 31 maart 2010
08/03/2010 - Alcohol- en drugsbeleid: vergeet uw beleidsverklaring niet tegen 1 april!
22/02/2010 - Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer 2010
22/02/2010 - Vrijstelling crisispremie voor ondernemingen in moeilijkheden met minder dan 10 werknemers
22/02/2010 - Indexeringen en loonaanpassingen FEBRUARI 2010
16/02/2010 - Controle inhouding bijzondere RSZ-bijdrage via databank "Opbouw aanvullende pensioenen"
16/02/2010 - Nieuwe voorschottenregeling RSZ-bijdragen
16/02/2010 - Zwartwerk: sancties
09/02/2010 - Kostenvergoeding: Bewijslast opnieuw bij werkgever
01/02/2010 - Versterkte activering van werkloosheidsuitkeringen
01/02/2010 - Nieuwe berekeningswijze voordeel in natura privégebruik firmawagen
26/01/2010 - Bedragen leer- en stagevergoedingen 2010
26/01/2010 - Overzicht nieuwe sociale maatregelen
18/01/2010 - Indexeringen en loonaanpassingen JANUARI 2010
18/01/2010 - Crisispremie bij het ontslag van een arbeider: enkele aandachtspunten
18/01/2010 - Verbrekingsvergoeding bij ouderschapsverlof
11/01/2010 - Gevolgen verlaging maximumbedrag prestatiegerichte bonus in 2010
11/01/2010 - Verlenging crisismaatregelen en invoering crisispremie gepubliceerd
04/01/2010 - Nieuwe grensbedragen loonbeslag en -overdracht vanaf 1 januari 2010
04/01/2010 - Crisispremie verschuldigd bij het ontslaan van arbeiders
28/12/2009 - Uw werknemer kwam te laat door het slechte weer
28/12/2009 - Wetsontwerp: verlenging crisismaatregelen tot 30 juni 2010
21/12/2009 - Schalen bedrijfsvoorheffing voor 2010 niet geïndexeerd
21/12/2009 - Collectieve vakantie
21/12/2009 - Nieuwsbrief DECEMBER 2009
21/12/2009 - Indexeringen en loonaanpassingen DECEMBER 2009
07/12/2009 - Zondagarbeid in de eindejaarsperiode
07/12/2009 - Uitbreiding fiscale maatregelen inzake overuren vanaf 1 januari 2010
01/12/2009 - Risicoklasse arbeidsongevallen belangrijk voor bepalen premie arbeidsongevallenverzekering
01/12/2009 - Correctie loonbedragen arbeidsovereenkomsten voor 2010
24/11/2009 - Nieuwsbrief NOVEMBER 2009
24/11/2009 - Firmawagens bij een variabele plaats van tewerkstelling
24/11/2009 - Geschenken en geschenkencheques
16/11/2009 - Indexeringen en loonaanpassingen NOVEMBER 2009
16/11/2009 - Opleidingen: nieuw formulier bij te houden!
16/11/2009 - Nieuwe uitbetalingsvoorwaarden voor groepsverzekeringen en pensioentoezeggingen
09/11/2009 - De wettelijke feestdagen in 2010 !
09/11/2009 - Prestatiegerichte bonus: indexatie en procedure
23/10/2009 - Let op indien u thans nog studenten wenst tewerk te stellen!
23/10/2009 - Intrestbonificatie bij uitstel betaling bedrijfsvoorheffing!
23/10/2009 - Overgang naar het winteruur!
16/10/2009 - Indexeringen en loonaanpassingen OKTOBER 2009
16/10/2009 - PC 218: Ervaringsbarema's vanaf 01/10/2009 !
16/10/2009 - Concurrentie door de werknemer - deel 3
09/10/2009 - Concurrentie door de werknemer - deel 2
09/10/2009 - Betalen verkeersboetes werknemers: fiscale luik ...
02/10/2009 - Betaald educatief verlof: wijzigingen op komst!
02/10/2009 - Concurrentie door de werknemer - deel 1
02/10/2009 - Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing - dubbele betaling
25/09/2009 - Derdebetalersovereenkomst
25/09/2009 - Toegelaten arbeid voor gepensioneerden
18/09/2009 - Indexeringen en loonaanpassingen SEPTEMBER 2009
18/09/2009 - De tewerkstelling van werknemers met een vreemde nationaliteit
17/09/2009 - Het scholingsbeding
11/09/2009 - Enkele aandachtspunten betreffende het proefbeding!
04/09/2009 - Vergeet uw stagebonus niet!
04/09/2009 - Vrijstelling BV jonge werknemers
04/09/2009 - Indexeringen en loonaanpassingen AUGUSTUS 2009
04/09/2009 - Educatief verlof
28/08/2009 - Kinderbijslag: jaarlijkse leeftijdstoeslag ...
28/08/2009 - Collectieve ziekteverzekering: verplichting om te informeren ...
21/08/2009 - Herstructurering? Kijk online!
21/08/2009 - Europese blauwe kaart voor hoog opgeleid personeel
14/08/2009 - Crisismaatregelen: ook bij een daling van de bestellingen ...
14/08/2009 - Jeugdvakantie
07/08/2009 - Wijzigingen inzake dienstencheques vanaf 1 September 2009 …
07/08/2009 - Let op in welke taal u uw sociale documenten opstelt!
07/08/2009 - Maximumtemperaturen op het werk!
31/07/2009 - Sport- en cultuurcheques
24/07/2009 - Alcohol- en drugsbeleid in de onderneming
24/07/2009 - Indexeringen en loonaanpassingen JULI 2009
24/07/2009 - Mexicaanse griep: welke maatregelen?
24/07/2009 - Moederschapsverlof - de nieuwe regels
24/07/2009 - Wat te doen bij een negatieve index?
24/07/2009 - Vaderschapsverlof
17/07/2009 - Een werknemer wordt ziek in het buitenland...
17/07/2009 - Betaalde feestdagen en studentenarbeid
13/07/2009 - Vergeet niet om de uitbetaling van de start- en stagebonus aan te vragen!
13/07/2009 - Is uw leerling/stagiaire geslaagd? (Leer- en stagevergoeding)
13/07/2009 - Crisismaatregelen gepubliceerd
13/07/2009 - Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen: bedrag officieel
13/07/2009 - Let op bij het ontslag van meerdere werknemers op korte tijd!
26/06/2009 - Aandelenopties: verlenging uitoefenperiode
26/06/2009 - Het samengaan van maaltijdcheques en maaltijden in het bedrijfsrestaurant
19/06/2009 - Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen: nieuw bedrag vanaf 1 juli 2009
19/06/2009 - Aanpassing PC-privéplan definitief
19/06/2009 - Indexeringen en loonaanpassingen JUNI 2009
16/06/2009 - De ecocheque of groene cheque: wees echter niet te snel...
16/06/2009 - Verbrekingsvergoeding onbetaalbaar? Betaal in termijnen!
05/06/2009 - Correctie loonnorm: verhoging vanaf 1 juni 2009
05/06/2009 - Indiening van de aangifte educatief verlof voor 2007-2008: uiterlijk tot 30 juni
02/06/2009 - Nieuwsbrief MEI 2009
02/06/2009 - Aantal werknemers op 30 juni bepalend voor uw loonkost
02/06/2009 - Verkiezingen op 7 juni 2009
02/06/2009 - Drie nieuwe anti-crisis maatregelen
15/05/2009 - Spreiding moederschapsrust: concrete modaliteiten
15/05/2009 - 15 mei 2009: Nationale betoging
12/05/2009 - Hoger nettoloon in mei 2009 door jobkorting
12/05/2009 - Wijziging tewerkstelling onderdanen nieuwe lidstaten EU
12/05/2009 - Indexeringen en loonaanpassingen MEI 2009
05/05/2009 - Fiscale maatregelen in de Economische Herstelwet
05/05/2009 - Fietsvergoeding - Bedrag fiscale vrijstelling wijzigt
27/04/2009 - Plechtige communie van een kind of deelneming aan het feest van de vrijzinnige jeugd: klein verlet
27/04/2009 - Wijzigingen PC-privéplan op komst
20/04/2009 - Nieuwsbrief APRIL 2009
20/04/2009 - Indexeringen en loonaanpassingen APRIL 2009
20/04/2009 - Aanvraag arbeidskaart en/of -vergunning vanaf 1 mei niet langer indienen bij de VDAB
20/04/2009 - Onkostenvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen: nieuwe bedragen vanaf 1 april 2009
09/04/2009 - Nieuwigheden maaltijdcheques definitief - wees echter niet te snel...
09/04/2009 - Innovatiepremie verlengd tot 1 januari 2011
09/04/2009 - Vereenvoudiging overgang tussen verschillende vormen van tijdskrediet
03/04/2009 - Wijzigingen moederschapsverlof
03/04/2009 - Wijzigingen vaderschapsverlof
03/04/2009 - Ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar
27/03/2009 - GIDS VOOR DE WERKGEVER 2009
27/03/2009 - Individuele pensioentoezeggingen
27/03/2009 - Overgang naar zomeruur
27/03/2009 - Uitstel betaling BV - Verduidelijking
27/03/2009 - Indexeringen en loonaanpassingen MAART 2009
27/03/2009 - Indexeringen en loonaanpassingen FEBRUARI 2009
13/03/2009 - RSZ bezorgt jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen
13/03/2009 - Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing
09/03/2009 - Wijzigingen werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer vanaf 1 februari 2009
09/03/2009 - Interprofessioneel akkoord (IPA) 2009-2010
09/03/2009 - Nieuwigheden maaltijdcheques op komst...
09/03/2009 - Vrijgesteld gedeelte PC-privéplan: nieuw bedrag voor 2009
25/02/2009 - Nieuwsbrief FEBRUARI 2009
25/02/2009 - Hoger nettoloon in februari
25/02/2009 - Hogere werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke werklozen
13/02/2009 - Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing
13/02/2009 - Jaarverslag IDPBW: indienen vóór 1 april 2009
13/02/2009 - Wijzigingen inzake dienstencheques
06/02/2009 - Tijdelijke werkloosheid: ook voor bedienden?
06/02/2009 - Enquête woon-werkverkeer: indienen vóór 28 februari !
30/01/2009 - Afschaffing van het leeftijdsbarema
30/01/2009 - Fiscale vrijstelling woon-werkverkeer
22/01/2009 - BEA vervangen door KMO-portefeuille
22/01/2009 - Werken met een (onder)aannemer: Controleer fiscale/sociale schulden
16/01/2009 - Nieuwsbrief JANUARI 2009
16/01/2009 - De niet-naleving van de DIMONA-verplichting wordt voortaan nog duurder!
16/01/2009 - Solidariteitsbijdrage verschuldigd bij betalen verkeersboetes werknemers
09/01/2009 - Indexeringen en loonaanpassingen JANUARI 2009
09/01/2009 - Wijziging verjaringstermijn RSZ
06/01/2009 - Overgangsperiode voor tewerkstelling Bulgaren en Roemenen verlengd
01/01/2009 - Nieuwe schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2009
22/12/2008 - Nieuwsbrief DECEMBER
22/12/2008 - Indexeringen en loonaanpassingen DECEMBER
22/12/2008 - Nieuwsbrief NOVEMBER
22/12/2008 - Indexeringen en loonaanpassingen NOVEMBER
22/12/2008 - Indexeringen en loonaanpassingen OKTOBER
22/12/2008 - Verplichte informatiefiche bij prestatiebonus
17/12/2008 - Provisies voor vakantiegeld
16/12/2008 - Zondagarbeid in de eindejaarsperiode
11/12/2008 - Studenten tijdens de kerstvakantie
10/12/2008 - Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen: verhoging vanaf 1 juli 2008
03/12/2008 - Verlof voor pleegzorgen
19/11/2008 - Geen rijgeschiktheidsattest meer nodig
19/11/2008 - Nieuwe loonbedragen arbeidsovereenkomstenwet 2009
07/11/2008 - Prestatiegerichte bonus: indexatie en procedure
07/11/2008 - Nieuwe sociale balans vanaf december 2008
31/10/2008 - De wettelijke feestdagen in 2009
31/10/2008 - Indexatie onkostenvergoedingen voor binnenlandse dienstreizen
24/10/2008 - Verhoging GGMMI
20/10/2008 - Verhoging werkbonus
20/10/2008 - Nieuwe Vlaamse tewerkstellingssubsidies voor personen met een handicap
20/10/2008 - Overgang winteruur
16/10/2008 - Eénoudergezin krijgt meer kinderbijslag
16/10/2008 - Startbaanplicht
15/10/2008 - Nieuwsbrief OKTOBER
09/10/2008 - Huwelijkspremie voortaan aftrekbaar voor de werkgever
09/10/2008 - Betaald educatief verlof - Deel II
26/09/2008 - Minder bedrijfsvoorheffing vanaf 1 oktober 2008
24/09/2008 - Betaald educatief verlof - Deel I
15/09/2008 - Nieuwsbrief SEPTEMBER
11/09/2008 - Vrijstelling bedrijfsvoorheffing jonge werknemers
09/09/2008 - Kinderbijslag - Nieuwe leeftijdstoeslag in plaats van schoolpremie
08/09/2008 - Indexeringen en loonaanpassingen SEPTEMBER
05/09/2008 - Indexatie GMMI en sociale uitkeringen
05/09/2008 - Verhoging werkbonus vanaf 1 september 2008
05/09/2008 - Vergeet uw stagebonus niet !
20/08/2008 - Vlaamse forfaitaire belastingsvermindering - Verhoging vanaf 1 augustus 2008
20/08/2008 - Verhoging toegelaten beroepsinkomsten gepensioneerden
01/08/2008 - Indexeringen en loonaanpassingen AUGUSTUS
31/07/2008 - Indexeringen en loonaanpassingen JULI
29/07/2008 - Een werknemer wordt ziek in het buitenland
25/07/2008 - Opnieuw enquête woon-werkverkeer
22/07/2008 - Wijziging Frans-Belgische grensstreek
16/07/2008 - De aanwerving van een ex-leerling kan voordelig zijn
02/07/2008 - Is uw leerling of stagiair geslaagd ?
01/07/2008 - Indexeringen en loonaanpassingen
27/06/2008 - Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen
24/06/2008 - Nieuwe vermindering BV voor lage en gemiddelde inkomens vanaf 1 juli 2008
23/06/2008 - Verhoging Vlaamse forfaitaire belastingsvermindering vanaf 2008
19/06/2008 - Vergeet niet om de uitbetaling van de start- en stagebonus aan te vragen
19/06/2008 - Maximum- en minimumtemperaturen op het werk
06/06/2008 - Nieuwe sociale balans vanaf 1 december 2008
06/06/2008 - Betaald educatief verlof
30/05/2008 - Aantal werknemers op 30 juni bepalend voor uw loonkost
29/05/2008 - Ontslagbescherming (kandidaats-)personeelsafgevaardigden
23/05/2008 - PC 111 - Nieuw bij te houden formulier
20/05/2008 - Aangekondigde treinstaking 20 mei 2008 - Recht op loon?
16/05/2008 - Medisch bezoek voorafgaand aan werkhervatting
16/05/2008 - Verhoging werkbonus vanaf 1 mei 2008
09/05/2008 - Firmawagen en 40-dagenregel
09/05/2008 - Indexatie GMMI en sociale uitkeringen
01/05/2008 - Indexeringen en loonaanpassingen - Mei 2008
01/05/2008 - Sodeco News - Mei 2008
29/04/2008 - Binnenkort vakantiegeldverrekening arbeidsduurvermindering
22/04/2008 - Vrijgesteld gedeelte PC-privé plan: Nieuw bedrag voor 2008
22/04/2008 - Klein verlet bij communie of feest van de vrijzinnige jeugd
22/04/2008 - Hoger nettoloon in mei 2008 door jobkorting
10/04/2008 - Onkostenvergoeding voor buitenlandse dienstreizen - Nieuwe bedragen va. 1 april 2008
01/04/2008 - Indexeringen en loonaanpassingen - April 2008
01/04/2008 - Sodeco News - April 2008
21/03/2008 - Onkostenvergoedingen binnenlandse dienstreizen
21/03/2008 - Jaarverslag Interne dienst Preventie en Bescherming op het werk
11/03/2008 - Individuele pensioentoezeggingen - meedelen vóór 31 maart 2008
11/03/2008 - Leeftijds- en loopbaanvoorwaarden Brugpensioen
11/03/2008 - Indexeringen en loonaanpassingen - Maart 2008
11/03/2008 - Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten
11/03/2008 - Vlaamse tewerkstellingspremies 50-plussers
10/03/2008 - Frans-Belgische grensarbeiderregeling
05/03/2008 - Vlaamse ondersteuningspremie
05/03/2008 - GIDS VOOR DE WERKGEVER 2008
20/02/2008 - Opnieuw meer BTW op voordelen alle aard
06/02/2008 - 2 mei: Feestdag of niet ?
05/02/2008 - Startbaanplicht: herinnering !
01/02/2008 - De nieuwe formule Claeys
25/01/2008 - Indexeringen en loonaanpassingen - Januari 2008
25/01/2008 - Kostenvergoedingen - Fiscale aangifte
21/01/2008 - Nieuw systeem voor resultaatsgebonden bonussen va. 01/01/2008
21/01/2008 - Outplacementaanbod steeds verplicht na ontslag 45-plusser
17/01/2008 - Verliezer betaalt voortaan "all-in" rechtsplegingvergoeding
17/01/2008 - Het gewaarborgd minimum maandinkomen en de sociale uitkeringen: Indexering met 2%
10/01/2008 - Aandachtspunten bij een controlebezoek van de Sociale Inspectie
10/01/2008 - 2 mei dan toch geen officiële feestdag in 2008
08/01/2008 - Vlaamse tewerkstellingspremie 50-plussers eenvoudiger en aantrekkelijker vanaf 1 januari 2008
20/12/2007 - Schalen bedrijfsvoorheffing 2008
20/12/2007 - Vlaamse forfaitaire belastingvermindering: verhoging vanaf 1 januari 2008
20/12/2007 - Studenten tijdens de kerstvakantie
17/12/2007 - Indexeringen en loonaanpassingen - December 2007
10/12/2007 - Akkoord over sociaal dialoog in KMO
06/12/2007 - Loonbedragen 2008
06/12/2007 - Provisies voor vakantiegeld
30/11/2007 - Toegelaten arbeid voor gepensioneerden
30/11/2007 - Enkele veel gestelde vragen over de eindejaarspremie
30/11/2007 - Resterende vakantiedagen 2007 mogen niet worden overgedragen naar 2008
30/11/2007 - Loonsverhogingen voor PC 218
27/11/2007 - Outplacement: belangrijke wijzigingen vanaf 1 december 2007
22/11/2007 - Vrijstelling bedrijfsvoorheffing jonge werknemers
22/11/2007 - Zondagswerk in de kleinhandel meubelen en tuinartikelen
15/11/2007 - Hoe verkeersboetes recupereren voor overtredingen begaan door de werknemer
09/11/2007 - Verhoging leer- en stagevergoeding
08/11/2007 - Vormingsverplichting binnen het PC 218
25/10/2007 - De wettelijke feestdagen in 2008
22/10/2007 - Vergeet uw stagebonus niet
16/10/2007 - Wie is uw interne preventieadviseur?
10/10/2007 - Indexeringen en loonaanpassingen - Oktober 2007
09/10/2007 - Berekening vertrekvakantiegeld bij vermindering arbeidsduur
05/10/2007 - Akkoord over de sociale verkiezingen 2008
05/10/2007 - Raamakkoord over prestatiegerichte bonus
05/10/2007 - Algemene correctie op de loonnorm vanaf 01/10/2007
01/10/2007 - Onzekerheid voor de prestatiegerichte bonussen!
01/10/2007 - Berekening vertrekvakantiegeld bij vermindering van arbeidsduur - meerkost
01/10/2007 - Outplacement voor ontslagen 45-plussers: stand van zaken
30/09/2007 - Indexeringen en loonaanpassingen - September 2007
11/09/2007 - Sociale documenten en arbeidsovereenkomst: in de toekomst ook elektronisch!
03/09/2007 - Betaald educatief verlof - Wijzigingen vanaf 1 september 2007
31/08/2007 - Educatief verlof
24/08/2007 - Schoolpremie
24/08/2007 - Elektronische sociale documenten
27/07/2007 - Verlenging Innovatiepremie
20/07/2007 - Indexeringen en loonaanpassingen - Juli 2007
06/07/2007 - Tussenkomst vervoerskosten in het buitenland
06/07/2007 - Outplacement
06/07/2007 - Beroepsverplaatsingen met de eigen wagen.pdf
27/06/2007 - Onthaal nieuwe werknemers
21/06/2007 - Lastenverlaging op overuren: verhoging vanaf 1 april 2007
15/06/2007 - Twee feestdagen op dezelfde dag in 2008 - de beslissing is gevallen
14/06/2007 - Aantal werknemers op 30 juni 2007 - Impact op de RSZ-bijdragen van 2008
08/06/2007 - Naar de dokter tijdens de werkuren
01/06/2007 - Nieuwe regels tijdskrediet vanaf 1 juni 2007
01/06/2007 - Strengere procedure voor beëindiging van arbeidsovereenkomst
01/06/2007 - Vergeet niet om uitbetaling van start- en stagebonus aan te vragen
01/06/2007 - Sectorale onderhandelingen bijna afgerond
01/06/2007 - Indexeringen en loonaanpassingen - Juni 2007
30/05/2007 - Hoe gaat u om met verkiezingskoorts?
30/05/2007 - Wijziging van de percentages voor de BV op ontslagvergoedingen en achterstallen
21/05/2007 - Dagforfaits houden vanaf 01/04/2007 rekening met het GGMMI
10/05/2007 - Twee feestdagen op dezelfde dag in 2008
10/05/2007 - Werkbonus en structurele vermindering vanaf 01/04/2007
25/04/2007 - Nieuwe CAO tijdskrediet: meer recht voor 55-plussers (1)
25/04/2007 - Hoger netto in Mei 2007 door jobkorting
20/04/2007 - Terugbetaling parkeergeld door de werkgever: is dit loon?
20/04/2007 - De startbaankaart wordt elektronisch
11/04/2007 - Procentuele werkgeversbijdragen op brugpensioen worden uitgesteld
11/04/2007 - Onkostenvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen: nieuwe bedragen vanaf 01/03/2007
05/04/2007 - Gewaarborgd minimum maandinkomen (of GMMI): verhoging vanaf 01/04/2007
01/04/2007 - Nieuw vanaf 01/04/2007
01/04/2007 - Jaarlijkse vakantie in 2007
01/04/2007 - Seniorvakantie
01/04/2007 - Indexeringen en loonaanpassingen - April 2007
29/03/2007 - Schijnzelfstandigheid: nieuwe wettelijke bepalingen
29/03/2007 - Outplacement - Geen verhoging van de sanctie
19/03/2007 - Pensioenbonus
19/03/2007 - Mag een werkgever zijn werknemers fouilleren?
15/03/2007 - Individuele pensioentoezeggingen: meedelen vóór 31 maart 2007
01/03/2007 - Langdurig werkzoekenden
01/03/2007 - Outplacement
01/03/2007 - Indexeringen en loonaanpassingen - Maart 2007
15/02/2007 - Vrijgesteld gedeelte PC-privé-plan: nieuw bedrag voor 2007
01/02/2007 - Sociale verkiezingen tussen 5 en 18 mei 2008
01/02/2007 - Seniorvakantie
01/02/2007 - Indexeringen
15/01/2007 - Scholingsbeding
12/01/2007 - Uitbreiding van de EU op 01/01/2007: Roemenië en Bulgarije
01/01/2007 - Aandachtspunten controlebezoek sociale inspectie
01/01/2007 - Indexeringen en loonaanpassingen